winkelmandje

Geloof Hoop Liefde

  • Gratis verzending
  • Veilig betalen en verzenden
  • Unieke collectie
  • Levertijd: 5 - 8 werkdagen

Collectefolder Kerk in Actie (Werelddiaconaat Noodhulp) 5 mei 2019

Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrij heid. Het is bij zonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrij heid is niet vanzelfsprekend. Zo lij den in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zij n zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tij den van nood een helper te zij n. Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bij voorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrij f te starten. Laten we deze zondag onze vrij heid vieren, en tegelij k collecteren voor onze naasten in Syrië.

 

Leverbaar vanaf ca. 26 maart 2019

€ 0,00
 
Aantal - + Bestellen